Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

ورود

IOS Guide

برای نصب اپلیکیشن سوال کنید مراحل زیر را دنبال کنید. توجه داشته باشید که برای نصب موفق ابتدا نیاز دارید فیلترشکن خود را خاموش کنید.

1.

ابتدا بر روی لینک دریافت کلیک کنید

2.

در صفحه بعدی روی گزینه view in app store‌ کلیک کنید.

3.

برنامه Test Flight را با نشان زیر نصب کنید.

4.

حال مجددا بر روی این لینک کلیک کنید و این‌بار روی گزینه Start Testing کلیک کنید.

5.

در صفحه بعد در صورت مواجه شدن با هر پیغام گزینه ی Allow را انتخاب کنید.

allow

6.

سپس روی گزینه Continue‌ بزنید.

7.

در صفحه بعد روی دکمه Install بزنید و برنامه سوال کنید را نصب کنید.

توجه: دقت داشته باشید که برنامه تست فلایت را از روی گوشی حذف نکنید

ادامه در مرورگر
Soalkonid
برای نصب بر روی
بزنید و
را انتخاب کنید Add to Home Screen
ادامه در مرورگر
Soalkonid
برای نصب بر روی را انتخاب کنید Add to Home Screen
را انتخاب کنید Add to Home Screen
Soalkonid
برای نصب بر روی
بزنید و
را انتخاب کنید Add to Home Screen
ادامه در مرورگر
Soalkonid
برای نصب بر روی
بزنید و
را انتخاب کنید Add to Home Screen
ادامه در مرورگر