Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

ورود

شرایط و ضوابط

شرایط خدمات ما

Q-Stations & Soalkonid اطلاعات شخصی را هنگامی که با ایستگاه های Q و Soalkonid ثبت نام می کنید، زمانی که از خدمات Q-Stations & Soalkonid استفاده می کنید، زمانی که از Q-Stations & Soalkonid صفحات استفاده می کنید، جمع آوری می کنید. هنگامی که شما یک آگهی را قرار می دهید، ما از اطلاعاتی نظیر نام، آدرس ایمیل، شماره تلفن و غیره درخواست می کنیم، Q-Stations & Soalkonid به طور خودکار اطلاعات را در سیاهههای مربوط به سرور ما از مرورگر خود دریافت می کند، از جمله آدرس IP شما، Q-Stations & Soalkonid اطلاعات کوکی، و صفحه درخواست شما. Q-Stations & Soalkonid از اطلاعات برای اهداف عمومی زیر استفاده می کند: برای سفارشی کردن تبلیغات و محتوا که می بینید، درخواست های خود را برای محصولات و خدمات انجام دهید، خدمات ما را بهبود بخشید، با شما تماس بگیرید، با شما تماس بگیرید، انجام تحقیقات و ارائه گزارش ناشناس برای اهداف داخلی. با ارائه Q-Stations & Soalkonid آدرس ایمیل شما، شما موافقت خود را با استفاده از آدرس ایمیل برای ارسال اطلاعیه های مربوط به خدمات، از جمله هر اعلامیه مورد نیاز قانون، به جای ارتباطات توسط پست الکترونیکی. شما ممکن است از ایمیل های مربوط به خدمات استفاده نکنید. ما ممکن است از آدرس ایمیل شما برای ارسال پیام های دیگر، مانند خبرنامه ها، هشدارهای شغلی برای اشتغال و رزومه نامه ها یا پیشنهادات ویژه استفاده کنیم. اگر نمی خواهید چنین پیام های ایمیل دریافت کنید، ممکن است با پیروی از دستورالعمل های لغو در پیام، انتخاب کنید. می تواند از دریافت پیام های ایمیل در مورد به روز رسانی، بهبود یا پیشنهادات جلوگیری کند. Q-Stations & Soalkonid از Google Analytics برای جمع آوری داده ها برای تبلیغات نمایش، استفاده از سایت، جمعیت شناسی و منافع گزارش استفاده می کند. داده های جمعیت شناسی برای بهینه سازی خدمات ما برای ارائه پیشنهادات ما مربوط به مخاطب استفاده می شود. سیستم های Q-Stations & Soalkonid و وابستگان تایید شده آن، از جمله Google، از کوکی های اول شخص (مانند کوکی های تجزیه و تحلیل گوگل) و کوکی های شخص ثالث با هم برای دریافت گزارش در مورد نحوه اجرای تبلیغات تبلیغاتی و واکنش شما به این کمپین ها استفاده می کنند.
لطفا سوال را انگلیسی جواب دهید.